Zdrowie dzieci najważniejsze
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Października 2015
Już po raz drugi w naszym mieście realizowane będą profilaktyczne badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. Aby wziąć udział w badaniu USG należy zapisać dziecko. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod numerami tel. 87-732-62-66 i 87-732-62-28 w dniach: 16 października (piątek) w godz. 15.30 – 18.00 oraz 17...
Więcej
Konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Października 2015
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, odbędzie się 19 października 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00 w Urzędzie Miasta Ełku (sala konferencyjna). W konsultacjach mogą wziąć udział...
Więcej
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. – spoty PKW jak poprawnie głosować
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Października 2015
Zadaniem PKW jest dotarcie do jak największej ilości osób uprawnionych do głosowania poprzez środki masowego przekazu, a także udzielenie instruktażu, jak podczas wyborów w dniu 25 października, w godz. 7:00-21:00, prawidłowo postawić znak X i oddać ważny głos. Poniżej prezentowane są linki do spotów telewizyjnych: Technika głosowania Sejm. Technika głosowania Senat. Termin...
Więcej
Bieg Papieski
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Października 2015
Wydarzenie sportowo-rekreacyjne (bieg przełajowy) skierowane jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale jest także możliwość startu w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. Zapisy w dniu startu. Program zawodów: Szkoły podstawowe Bieg nr 1 – godz. 11.30 – 600 m – dziewczęta rocznik 2005 i młodsze (kl. IV SP) Bieg nr 2 – godz. 11.40 – 800 m – chłopcy rocznik 2005 i młodsi (kl. IV...
Więcej
Jan Paweł II - Papież Rodziny
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Października 2015
W związku z tym, iż rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II – będziemy w nim obchodzić 95 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Chcąc uczcić to wydarzenie w Ełku organizowany jest cykl spotkań poświęconych św. Janowi Pawłowi II – Patronowi Miasta Ełku. Głównym celem jest przypomnienie postaci Wielkiego Rodaka i dziedzictwa jakie nam zostawił. Spotkania...
Więcej
„Książki naszych marzeń" - dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
Poprzez realizację programu szkoły będą stwarzały optymalne warunki organizacyjne umożliwiające efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, m.in. poprzez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych. Szkoły podstawowe, które otrzymają dofinansowanie: SP 2 w Ełku - 2 170 zł SP 3 w Ełku...
Więcej
Dofinansowanie w ramach programu „BEZPIECZNA +”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
Program „Bezpieczna +" jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie...
Więcej
Podsumowanie X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny był to festiwal jubileuszy: • XL Jubileuszu Międzynarodowego Dnia Muzyki, • Jubileuszu 500- lecia św. Teresy z Avila, • X Jubileuszowego Międzynarodowego Konkurs Muzyki Gitarowej i Młodych Instrumentalistów pt" Muzyka Dawnej Hiszpanii", • 30- lecia pracy artystycznej prof. M. Terleckiej, • I Regionalnego Przeglądu Piosenki Hiszpańskiej. W październiku Ełk...
Więcej
Fetting Festiwal Baranów
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Października 2015
Konkurs Fetting Festiwal ma charakter otwartego przeglądu dla młodzieży i dorosłych. Udział w konkursie mogą zgłaszać zarówno amatorskie i profesjonalne zespoły, a także soliści oraz pasjonaci poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego. Fetting Festiwal łączy bliższą i dalszą tradycję muzyczną, przy czym harmonijnie scala historię ze współczesnością. W tegorocznej edycji szczególny nacisk...
Więcej
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Października 2015
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. To już VIII edycji Konkursu. Pula nagród wynosi 15 394 zł. Prace należy składać do 15...
Więcej