Wdrażanie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Września 2015
Osoby uiszczające podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ełku zostaną poinformowani o nadaniu indywidualnego numeru rachunku na każdą z wymienionych poniżej należności. Z chwilą otrzymania takiego numeru, wpłat należy dokonywać wyłącznie na podane rachunki. Pozostałych opłat należy dokonywać zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Podatki i opłaty objęte masowymi płatnościami: Podatek...
Więcej
Nowy asfalt na ul. Piłsudskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Września 2015
Od 23 września 2015 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, planowane jest wylewanie warstwy ścieralnej asfaltu na odcinku ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do wysokości nowej siedziby ełckiej prokuratury, co będzie powodowało utrudnienia w ruchu drogowym. W ramach inwestycji przebudowano ul. Piłsudskiego oraz wykonano prawoskręt z ul. Mickiewicza który upłynnił ruch...
Więcej
Akademia Młodych Orłów w Ełku. Przyjdź na Dni Talentu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Września 2015
W ramach współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Urzędu Miasta Ełku oraz Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie, na terenie miasta powstaje Akademia Młodych Orłów która daje możliwość otrzymania nieodpłatnego szkolenia piłkarskiego na najwyższym poziomie, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek, w trzech kategoriach wiekowych: 6-7 lat (U-7), 8-9 lat(U-9) oraz 10-11 lat...
Więcej
Mija termin składania wniosków o dotację w zakresie rozwoju sportu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Września 2015
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 r. zostało przeznaczone 70.000 zł. Wnioski należy składać w...
Więcej
Zrób własny koszyk na drobiazgi
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Września 2015
Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze, prowadzone przez Martę Krajewską – instruktorkę rękodzieła artystycznego, czeladnika w zawodach tkactwo, hafciarstwo, koronkarstwo. Będzie to cykl spotkań pokazujących jak za pomocą rękodzieła nadać „drugie życie" ubraniom i rzeczom. Każde spotkanie będzie odmienne tematycznie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję poznać wiele ciekawych stylów...
Więcej
Przebudowa górnej płyty boiska na stadionie miejskim jeszcze w tym roku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Września 2015
14 września 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EVERSPORT Sp. z o. o. z Warszawy. Łączny koszt prac wyniesie 2 990 000,85 zł. Inwestycja obejmuje m.in.: budowę pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem, a także wykonanie ogrodzenia, drenażu w płycie boiska, systemu...
Więcej
Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku – III etap
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Września 2015
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ulicy Kilińskiego, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku. Łączny koszt prac wyniesie 1 167 486,81 zł Zakres prac obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowa kanalizacji teletechnicznej, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej na...
Więcej
Ełk wyróżniony za program szczepień przeciw grypie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Września 2015
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Instytut Oświaty...
Więcej
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 16 Września 2015
Wypożyczalnia mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, tel.: 87 732-67-23, 87 732-67-18. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla mieszkańców Ełku, osób chorych i niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagających korzystania z sprzętu rehabilitacyjnego czy...
Więcej
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 16 Września 2015
Głównym celem zaplanowanych działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej na temat korzystania z samochodów osobowych. Ukazanie korzyści płynących z wybrania przyjaznych dla środowiska form transportu - roweru, komunikacji miejskiej czy chodzenia pieszo. W tym roku planowane są następujące działania: 16-22 września "Korzystam z MZK" - zamiast auta wybierz miejską komunikację....
Więcej