Potańcówka dla Seniorów
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 07 Czerwca 2018
„Potańcówka Seniorów” odbędzie się w środę 13 czerwca od godz. 17.00 w sali Zebra Ełckiego Centrum Kultury. Jak co roku wydarzenie będzie okazją do spotkania, zabawy, tańców, długich rozmów czy wspomnień. Nie zabraknie też dobrej muzyki, która umili ten wspólnie spędzony czas. W związku z tym, iż liczba miejsc jest ograniczona, udział w wydarzeniu możliwy będzie tylko po...
Więcej
Święto Patrona Miasta
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
Święto Patrona Miasta (8 czerwca) rozpocznie się Mszą świętą na Placu Jana Pawła II o godz. 18.00, następnie o godz. 19.00 w Ełckim Centrum Kultury rozpocznie się koncert zespołu GospElk oraz Piotr Karpienia z zespołem Bohika. Św. Jan Paweł II Patronem Miasta Ełku 23 grudnia 2013 r. do prezydenta Ełku wpłynął wniosek podpisany przez 4 144 mieszkańców Ełku o wszczęcie procedury...
Więcej
Budowa fragmentów ulic
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
W poniedziałek 4 czerwca rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie odcinków ulic św. M.M. Kolbego, św. Franciszka, św. Dominika Savio i Matki Teresy z Kalkuty. W ramach inwestycji, w wybranych obszarach zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Dodatkowo na ul. Matki Teresy z Kalkuty wybudowany będzie separator wraz z systemem podczyszczania ścieków. Na ul....
Więcej
Historyczna czcionka na stulecie niepodległości
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
W 2016 roku w Muzeum Książki Artystycznej, wśród zbiorów matryc z Odlewni Czcionek w Warszawie, odnaleziono matryce drukarskie z nieznanym krojem czcionek. Matryce zostały oznakowane, przeprowadzono analizy porównawcze z innymi krojami pisma, poddano analizie dokumenty archiwalne.  Ustalono, że czcionka Brygada pochodzi z okresu II Rzeczypospolitej. Powstała najprawdopodobniej około...
Więcej
Gala Babilon MMA w Ełku!
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
W walce wieczoru Babilon MMA 4 umiejętności mistrza olimpijskiego Szymona Kołeckiego sprawdzi Ivo Cuk (16-10). Gala odbędzie się 8 czerwca w Hali MOSIR w Ełku. W dotychczasowych starciach Kołecki udowodnił, że w klatce czuje się tak samo dobrze jak na pomoście. W formule MMA odprawił do tej pory Dariusza Kaźmierczuka, Wojciecha Balejkę, Łukasza Łysoniewskiego, Michała Orkowskiego i...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – projekty rewitalizacyjne
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. Projekt powinien wynikać z w „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016−2023”. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w programie. Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk - Poddziałanie 11.2.5 RPO:   1 czerwca 2018 r. – 10 lipca 2018...
Więcej
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku...
Więcej
Nabór wniosków na stypendia sportowe
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 05 Czerwca 2018
Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek prezydenta Ełku. W budżecie miasta Ełku na 2018 r. zaplanowano łączną kwotę 205,4 tys. zł (nagrody – 13,8 tys. zł, stypendia sportowe – 191,6 tys. zł). Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty....
Więcej
Nowa siłownia terenowa już otwarta
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Czerwca 2018
W ramach inicjatywy lokalnej rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych na obszarze szkoły powstała siłownia zewnętrzna pn. „Trening to nasza wspólna pasja”. Obiekt składa się z 8 urządzeń: orbitek – pylon, wyciskarka – wyciąg, ławeczka - prostownik pleców, biegacz, chodziarz, drabinka – podciąg nóg,...
Więcej
Skatepark dla aktywnych
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 05 Czerwca 2018
fot. arch. UM Ełku Zakres prac obejmował m.in.: demontaż i ponowny montaż wybranych elementów skateparku, wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie płyty betonowej zbrojonej, montaż nowych betonowych obiektów skatingowych, montaż nowego urządzenia typu Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną wykonanie nawierzchni...
Więcej