Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia mogą otrzymać uczniowie wszystkich ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: ·       są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;...
Więcej
Złóż wniosek na stypendium szkolne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub...
Więcej
Wydarzy się
Autor: Natalia Łempicka | Data wpisu: 03 Września 2019
W dniach 6-10 września miejskie jednostki zapraszają do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: Wernisaż wystawy Bożeny Tarasiewicz, 6 września Wystawa pt. „Ogród mojej wyobraźni”. Sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej. Start o godz. 18.00. Wstęp wolny. Więcej na: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/wernisaz-wystawy-bozeny-tarasiewicz...
Więcej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 3 przy ul. F. Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 480/23
Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 03 Września 2019
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w budynku nr 1 przy ul. Świackiego „Sępa” w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 800/2
Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 03 Września 2019
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 02 Września 2019
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. To już XII edycja Konkursu. Pula nagród wynosi 15 000 zł. Szczegółowych informacji udziela...
Więcej
Ełczanie pamiętali
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 01 Września 2019
Więcej
Dzień Strażnika Miejskiego
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
Straż Miejska w Ełku istnieje od 27 lat i została powołana do funkcjonowania zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 marca 1992 roku w sprawie powołania Straży Miejskiej. Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest od 22 lat w rocznicę ogłoszenia ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie Straży Miejskiej. Obecnie na terenie miasta...
Więcej
Dobiegają końca wakacyjne remonty w miejskich placówkach oświatowych
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
W budżecie Miasta Ełku w 2019 roku zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadań remontowych. Już w styczniu wytypowano zadania remontowe, które zostały ujęte w planie remontów na 2019 rok w kwocie 500 tys. zł. Ponadto w budżetach poszczególnych placówek oświatowych również zaplanowano środki finansowe na realizację tzw. drobnych remontów i napraw sprzętu. Szkoły i...
Więcej