Ełcka Zmarzlina 2018
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 03 Stycznia 2018
Celem tego turystyczno-sportowego wydarzenia jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych Ełku oraz Powiatu Ełckiego, a także propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku wśród uczestników. Do zawodów zgłosiło swój udział już 460 śmiałków, w tym: ·         100 km –...
Więcej
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2018 r.
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 02 Stycznia 2018
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 1.   wpisanym do rejestru zabytków 2.   będącym w złym stanie technicznym 3.   posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie...
Więcej
Zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicy Kościuszki
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 02 Stycznia 2018
Inwestycja polegała na wykonaniu renowacji istniejącego betonowego kanału deszczowego położonego w ul. Kościuszki w Ełku. Natomiast prace były prowadzone metodą bezwykopową. Zostały wykonane następujące prace: renowacja kanałów deszczowych i studni deszczowych, przebudowa przyłącza wodociągowego, odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz przyległych chodników w zakresie...
Więcej
Życzenia Noworoczne Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Więcej
Rusza Klub Seniora „Senior+” w Ełku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Wkrótce zakończą się prace remontowe na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 10, w którym będzie mieścił się Klub Senior+ w Ełku. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku rozpoczyna nabór osób chętnych, do skorzystania ze wsparcia „Klubu Senior+”. Celem działalności Klubu „Senior+” będzie m.in.: ·         wspieranie...
Więcej
Zmiana dyrektora w Gimnazjum nr 1
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Janusz Samarow 30 listopada 2017 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. W związku z tym zwrócił się do prezydenta Ełku z wnioskiem o odwołanie go ze stanowiska dyrektora Gminazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Pełniącą obowiązki dyrektora w gimnazjum, decyzją prezydenta Tomasza Andrukiewicza, zostanie Wioletta Paczkowska –...
Więcej
Nagrody i sprzęt dla ełckich policjantów
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Prezydent Tomasz Andrukiewicz wręczył nagrody i listy gratulacyjne funkcjonariuszom ełckiej policji, którzy szczególnie wyróżniają się w pełnionej służbie. Nagrodzeni funkcjonariusze w ciągu roku wykazali się szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem przy wykonywaniu obowiązków służbowych, a osiągane przez nich wyniki przyczyniają się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców...
Więcej
Sylwester miejski na Placu Jana Pawła II
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Więcej
Ełcka Zmarzlina 2018
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Grudnia 2017
Celem tego turystyczno-sportowego wydarzenia jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych Ełku oraz Powiatu Ełckiego, a także propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku wśród uczestników. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach: 100, 50 i 15 km. Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie...
Więcej
Jest zgoda premiera na realizację programu Polska – Rosja
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 28 Grudnia 2017
Polski rząd na zatwierdzenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 miał czas tylko do końca 2017 r. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki podjął stosowną decyzję o przystąpieniu do realizacji tego programu. Jest to dobra i długo wyczekiwana przez samorządy województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego oraz podlaskiego informacja. Przystąpienie Polski do...
Więcej