Prezydent podpisał z organizacjami pozarządowymi kolejne 19 umów
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 13 Lutego 2020
Polityka Społeczna   1.     Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w Ełku Zadanie pn. Seniorzy w akcji 2020 Dotacja: 5 500 zł   2.     Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” w Ełku Zadanie pn. Bakałarz 2020 Dotacja: 16 000 zł   3.    ...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 12 Lutego 2020
Wyniki z podziałem na poszczególne zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Oferent: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej Zadanie: Aktor to ja! Przyznane środki: 8000 zł Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” Zadanie: XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego...
Więcej
Rekrutacja do miejskich przedszkoli na nowy rok szkolny
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 12 Lutego 2020
W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Miasta Ełku, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych. Rekrutacja potrwa do 6 marca. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Po raz kolejny nabór do miejskich...
Więcej
Spotkanie informacyjne Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 11 Lutego 2020
Spotkanie organizujemy w związku z rozpoczętym w lutym pierwszym naborem wniosków w ramach konkursu tematycznego. W programie wspierane będą projekty obejmujące następujące obszary: Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne Ochrona praw człowieka i równe traktowanie Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie W trakcie...
Więcej
Mistrzyni Świata z Ełku
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 11 Lutego 2020
Fot. FB MOS Ełk W miniony weekend w Paryżu odbyły się „Halowe Mistrzostwa Świata na Ergometrze Wioślarskim”. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 2000 m. Ełczanka Klaudia Pankratiew (z czasem 7:15,4) zdobyła złoty medal wśród kobiet w kategorii lekkiej do 23 lat. Zawodniczka jest wychowanką Uczniowskiego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.
Więcej
Wydarzy się
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 11 Lutego 2020
W najbliższych dniach miejskie jednostki zapraszają do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: "My Słowianie" - wykład, 12 lutego Tematyką spotkania będzie odpowiedź na pytanie "czym jest miłość?". Miejska Biblioteka Publiczna. Start o godz. 18.00. Udział bezpłatny. Więcej na: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/my-slowianie-wyklad Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem, 12...
Więcej
Potańcówka Seniora
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 07 Lutego 2020
W Ełckim Centrum Kultury 19 lutego o godz. 17.00 odbędzie się „Potańcówka Seniora”. Będzie to doskonała okazja do wspólnej zabawy, tańców, długich rozmów czy wspomnień. Nie zabraknie też dobrej muzyki, która uatrakcyjni ten wspólnie spędzony czas. Koszt biletu wynosi 20 zł, za okazaniem Ełckiej Karty Seniora - koszt biletu 10 zł. Bilety wydawane będą od 10 lutego 2020 r. w kasie Ełckiego...
Więcej
Do 15 lutego trwa nabór wniosków o dotacje na remonty zabytków
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 06 Lutego 2020
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, 2. będącym w złym stanie technicznym, 3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 150 tys. zł...
Więcej
Startuje rządowy konkurs na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 06 Lutego 2020
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 52 mln zł. W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17.800.000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne...
Więcej