Bezdomni w Ełku - wyniki badań
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2014 r. zorganizowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akcja przeprowadzana została w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie), we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą się znajdować osoby bezdomne tj. w: noclegowniach, szpitalach oraz innych placówkach zdrowia, w...
Więcej
Prawie 53 tys. zł na ferie dla dzieci
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Stycznia 2015
Prezydent Ełku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2015 m.in. na „Organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Ełku". Zadanie może być realizowane w roku 2015, przy czym na ferie zimowe w okresie: styczeń – luty, natomiast na wypoczynek letni w okresie: czerwiec – sierpień. Planowana wielkość środków przeznaczonych w tym roku na...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Stycznia 2015
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr II.14 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
Więcej
Zmiany w Poradni Rodzinnej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Stycznia 2015
Dzięki nowemu harmonogramowi i dyżurom w godzinach rannych oraz popołudniowych została zwiększona dostępność usług poradni dla mieszkańców Ełku. Od nowego roku z usług poradni mogą skorzystać także dzieci. Do tej pory psycholog w Poradni Rodzinnej prowadził konsultacje i porady dla młodzieży. Natomiast od 2015 r. wprowadzona została dodatkowa oferta bezpłatnych spotkań dla dzieci w wieku...
Więcej
„Nasze pasje” – nabór wniosków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 22 Stycznia 2015
Granty na realizację projektów edukacyjnych „Nasze pasje" ustanowiono w celu wspierania rozwoju edukacji, działań samorządu na rzecz nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Granty przeznaczone są na działania o charakterze: • edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym (uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zamiłowania); • sportowym w formie zajęć Akademii Siatkówki...
Więcej
Ferie zimowe 2015 w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Stycznia 2015
Muzeum Historyczne „Ferie z obrazem" W ramach zajęć: układanie i kolorowanie obrazu Ełku widzianego oczyma Anny Caspary, Anna Caspary: ełczanka urodzona w 1870. Studiowała w prywatnych szkołach Berlina i Monachium. Malowała mazurskie pejzaże i kompozycje kwiatowe. Zajęcia w terminie: I tura: 26 - 30 stycznia 2015 r., godz. 10.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Muzeum...
Więcej
Głosuj na aplikację "Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Stycznia 2015
Statuetki Mobile Awards Trends przyznawane są od 4 lat za najlepsze rozwiązania mobilne minionego roku. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej gali 12 lutego w Krakowie. Organizatorami Konkursu są: Targi w Krakowie oraz firma ClickMaster Polska. Nagrody przyznane zostaną w 16. kategoriach. W skład kapituły konkursu wchodzą eksperci ze świata IT oraz mobilnych technologii. Aplikacja...
Więcej
Badanie liczby bezdomnych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Stycznia 2015
W Polsce brak dokładnych danych o skali bezdomności (ta grupa społeczna znacznie częściej niż inne przemieszcza się po kraju). Przy działaniach skierowanych na ograniczenie negatywnych skutków bezdomności niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnego badania ilości bezdomnych. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Akcja będzie prowadzona...
Więcej
Nowy dyrektor ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Stycznia 2015
Na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Ełku wpłynęły dwie oferty. Komisja Konkursowa zapoznała się z przedstawionymi koncepcjami funkcjonowania ECK oraz założeniami służącymi rozwojowi kultury w Ełku. W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury została wybrana Aneta Werla. Pani Werla spełnia wszystkie wymagania formalne w zakresie wykształcenia...
Więcej
Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyjadą do Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Stycznia 2015
14 stycznia 2015 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów „Miast i Miejscowości Papieskich", czyli tych które gościły Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Ks. Prałat. Jan...
Więcej