Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku – podsumowanie
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 28 Listopada 2018
W 2018 roku Miasto Ełk przeprowadziło łącznie 27 konkursów, w ramach których złożono 336 ofert. Na podstawie przedstawionych ocen Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 264 dotacje o łącznej wartości 1 727 439 zł. Całkowita wartość zadań to 3 797 810 zł, w tym wkład własny podmiotów otrzymujących dotacje – 1 888 616 zł (w tym finansowy...
Więcej
Dobiega końca nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2019
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 28 Listopada 2018
Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Kryteria do spełnienia. Stypendium może otrzymać osoba, która: jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na...
Więcej
Darmowa „wędrowna biblioteczka” w Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 28 Listopada 2018
Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz ułatwienie dostępności do książek osobom, które mają problem z poruszaniem się. „Wędrowna biblioteczka” obecnie liczy 134 woluminy, w tym 44 egzemplarze wydane dużym drukiem. Zamówienia można dokonać: ·         pod numerem tel.: 87 6102331 (prosić bibliotekę)  ...
Więcej
Nabór wniosków o dotacje z zakresu rozwoju sportu
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 27 Listopada 2018
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest: 1) zrzeszenie w klubie...
Więcej
Biała Wstążka 2018
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 27 Listopada 2018
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Idea „Białej Wstążki”, jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy, a także zobowiązaniem, że przemoc nie będzie stosowana, akceptowana ani przemilczana. Jedynie wspólne działania przyniosą wymierne efekty....
Więcej
Wystawa “Bezdomność niejedno ma imię”
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 27 Listopada 2018
Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkanaście portretów wykonanych w technice podwójnej ekspozycji, których bohaterami są mieszkańcy ełckiego Monaru.  Mężczyźni biorący udział w tym projekcie, to osoby, które w przeszłości całkiem sprawnie funkcjonowały w społeczeństwie. Natomiast wypadkowe okoliczności egzystencjalno-losowe takie jak uzależnienie, konflikt w rodzinie,...
Więcej
Obchody odzyskania niepodległości w Ełku – relacja wideo
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 26 Listopada 2018
Zobacz relację wideo: - na Facebooku - https://www.facebook.com/umelku/videos/372521786625070/ - na YouTube - https://youtu.be/UcZMAb7wzuI
Więcej
I sesja Rady Miasta Ełku – ślubowanie prezydenta i radnych
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 23 Listopada 2018
Pierwsza sesja nowej Rady Miasta odbyła się dzisiaj (23 listopada) w Urzędzie Miasta Ełku. Zgodnie z procedurą posiedzenie otworzył Radny Senior Idzi Podwojski (radny wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej). Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku Jolanta Wilczyńska wręczyła oficjalnie zaświadczenia o wyborze radnym. Kolejnym punktem porządku obrad było...
Więcej
I sesja Rady Miasta Ełku – transmisja na żywo
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 23 Listopada 2018
Link do kanału YouTube Rady Miasta Ełku: https://www.youtube.com/channel/UCmWYAJABL1pjvorIJql-Ihw/featured
Więcej
Zakończyły się remonty elewacji ełckich budynków w 2018r.
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 22 Listopada 2018
Miasto we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków jakości życia mieszkańców, ale również zmiana wizerunku poszczególnych budynków i kamienic, które stają się wizytówką naszego miasta. Remonty elewacji budynków powodują również oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian....
Więcej