Zimowe utrzymanie miasta
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 29 Listopada 2018
Akcja zimowa, zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o. o. obejmuje usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego, w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie o 15 678 m2 i wynosić będzie 866 229 m2 terenów miejskich objętych umową. W budżecie miasta na akcję zimową...
Więcej
Zwycięzcy Ełckiego Quizu Historycznego „Nasza Niepodległa”
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 29 Listopada 2018
Quiz spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie w 10 etapach udział wzięło aż 149 osób! Spośród tych osób wyłoniono zwycięzców, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Zwycięzcami naszego quizu zostali: I miejsce ex aequo: Michał W. oraz Michał A. (97 pkt.) II miejsce ex aequo: Aleksandra K., Grzegorz K. oraz Dawid K. (89 pkt.) III miejsce: Anna J. (86 pkt.)...
Więcej
„Mikołajkowe Zawody Pływackie”
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Listopada 2018
2 grudnia 2017 r. w Parku Wodnym MOSiR w Ełku odbędą się „Mikołajkowe Zawody Pływackie" dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: 2009 – (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,) 2010 – (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,) 2011 – (50m st....
Więcej
„Mikołajkowy Rajd Rowerowy”
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Listopada 2018
Mikołajkowy rajd odbędzie się w niedzielę (2 grudnia). Start planowany jest o godz. 10:00 na Placu Jana Pawła II. Uczestnicy przejażdzki poruszać się będą po ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Ełku. Czas trwania rajdu to ok. 4 godz. Mile widziane przebranie się za mikołajów, bądź nałożenie symbolicznej, czerwonej czapki. Drogie dzieci ! Tego dnia można będzie...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu dotyczącego problemów alkoholowych
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 28 Listopada 2018
Konsultacje społeczne dotyczące rozwiązywania i profilaktyki problemów alkoholowych rozpoczęły się 27 listopada. Głównym celem jest zebranie uwag oraz opinii mieszkańców Ełku. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi do 14 grudnia wysyłając formularz konsultacyjny: pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pocztą elektroniczną na...
Więcej
Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku – podsumowanie
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 28 Listopada 2018
W 2018 roku Miasto Ełk przeprowadziło łącznie 27 konkursów, w ramach których złożono 336 ofert. Na podstawie przedstawionych ocen Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 264 dotacje o łącznej wartości 1 727 439 zł. Całkowita wartość zadań to 3 797 810 zł, w tym wkład własny podmiotów otrzymujących dotacje – 1 888 616 zł (w tym finansowy...
Więcej
Dobiega końca nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2019
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 28 Listopada 2018
Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Kryteria do spełnienia. Stypendium może otrzymać osoba, która: jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na...
Więcej
Darmowa „wędrowna biblioteczka” w Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 28 Listopada 2018
Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz ułatwienie dostępności do książek osobom, które mają problem z poruszaniem się. „Wędrowna biblioteczka” obecnie liczy 134 woluminy, w tym 44 egzemplarze wydane dużym drukiem. Zamówienia można dokonać: ·         pod numerem tel.: 87 6102331 (prosić bibliotekę)  ...
Więcej
Nabór wniosków o dotacje z zakresu rozwoju sportu
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 27 Listopada 2018
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest: 1) zrzeszenie w klubie...
Więcej
Biała Wstążka 2018
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 27 Listopada 2018
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Idea „Białej Wstążki”, jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy, a także zobowiązaniem, że przemoc nie będzie stosowana, akceptowana ani przemilczana. Jedynie wspólne działania przyniosą wymierne efekty....
Więcej