Dzień Solidarności Międzypokoleniowej „Sport łączy pokolenia"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Września 2015
Urząd Miasta Ełku, Rada Senioralna przy Prezydencie Miasta Ełku, MOPS, Stowarzyszenie „Alternatywa" oraz Zespół Szkół Samorządowych w Ełku zapraszają na IV edycję obchodów Dnia Solidarności Międzypokoleniowej pod hasłem: „Sport łączy pokolenia". To będzie dzień spotkań, integracji oraz zabaw sportowo-rekreacyjnych, poświęcony promowaniu dialogu i solidarności międzypokoleniowej oraz...
Więcej
Lista osób przyjętych do AMO w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Września 2015
Znana jest już lista dzieci w roczniku 2005 – 2010 przyjętych do Akademii Młodych Orłów. Spośród ok. 120 chętnych wybrano 62 osoby. Natomiast jeszcze w październiku w rocznikach 2006, 2008, 2009 i 2010 planowany jest nabór uzupełniający. Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do Akademii Młodych Orłów odbędzie się w czwartek 1 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4.
Więcej
Remont nawierzchni na ul. Towarowej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku. Koszt prac wyniesie 113 277 zł. Zakres robót obejmuje m.in.: wyfrezowanie nawierzchni z elementów betonowych (trylinki), mechaniczne wyrównanie nawierzchni masą mineralnoasfaltową, wykonanie nowej nawierzchni jezdni. regulację studzienek kanalizacyjnych. Prace rozpoczną się od momentu podpisania...
Więcej
Stypendia dla MKS Ełk
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Wręczenie stypendiów sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej, odbyło się w poniedziałek 28 września 2015 r., w Urzędzie Miasta Ełku. Tym razem Prezydent Tomasz Andrukiewicz oraz Zastępca Prezydenta Artur Urbański wręczyli stypendia sportowe 27 piłkarzom MKS Ełk . W budżecie miasta Ełku na stypendia i nagrody sportowe w 2015 r. zaplanowano łączną kwotę 200 525 zł. W pierwszym...
Więcej
„Szkoła w działaniu”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Gimnazjum nr 2 to szkoła z aspiracjami, otwarta na nowe pomysły i przedsięwzięcia, które podnoszą jakość pracy placówki. Jedną z aktualnie realizowanych inicjatyw jest udział w unijnym projekcie Erasmus + pn. „Szkoła w działaniu". Jego uczestnikami są nauczyciele, a docelowym odbiorcą uczeń. Szkolenia będą trwały do końca 2015 r., natomiast projekt kończy się 31 maja 2016 r. Tytuł projektu...
Więcej
Ełcka AMO jedną z 10 w kraju
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Akademia Młodych Orłów daje możliwość otrzymania nieodpłatnego szkolenia piłkarskiego na najwyższym poziomie, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek, w trzech kategoriach wiekowych: 6-7 lat (U-7), 8-9 lat(U-9) oraz 10-11 lat (U-11). Oficjalne otwarcie AMO w Ełku odbyło się w niedzielę 27 września o godz. 12.00 na „Orliku" przy Szkole Podstawowej nr 4. Udział w wydarzeniu wzięli m.in....
Więcej
Konkurs "Trudne Czasy"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Konkurs na najlepszą pracę pisemną, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, wyobraźni językowej, a przede wszystkim popularyzacja wiedzy z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego. Uczestnicy: I kategoria wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych (klasy 1-3); II kategoria wiekowa –...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie protokołu nr IX.15 z sesji. 3.Zatwierdzenie porządku obrad. 4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) określenia wysokości...
Więcej
Wiadomości miejskie - premiera nowego odcinka
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Września 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. W tym odcinku będzie można dowiedzieć się m.in. o kończących się inwestycjach drogowych na ul. Piłsudskiego i osiedlu Północ II, budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem szatniowym i odnową biologiczną przy ul. Sikorskiego,...
Więcej
Komunikacja to zysk
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Września 2015
Forum będzie okazją do integracji i wzmocnienia sektora pozarządowego oraz do podniesienia kompetencji i poszerzenia wiedzy działaczy lokalnych organizacji. Podczas Forum odbędzie się szkolenie metodą warsztatową z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z praktycznego wykorzystania poznanych technik i narzędzi przeplatane animacjami oraz wieczorne ognisko. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego...
Więcej